Gleba to najważniejszy element ogrodowego ekosystemu. Jest nie tylko podłożem dla roślin, ale także magazynem wody, powietrza i niezbędnych dla nich składników pokarmowych.
Zdrowa gleba, o odpowiedniej strukturze i składzie, to zdrowe rośliny. Wiedza na temat jej odczynu i zasobności w składniki odżywcze, to droga do uzyskania piękniejszych roślin ozdobnych, a także gęstych i soczyście zielonych trawników.

Rodzaje gleby


Wyróżniamy cztery podstawowe typy gleb: piaszczyste, gliniaste, ilaste i torfowe.
Najczęściej występującymi glebami w Polsce są gleby brunatne i płowe. Zajmują one ponad połowę powierzchni kraju. Tworzą się zazwyczaj na glinach zwałowych i iłach.
Różne typy gleb wymagają innych sposobów uprawy. Podstawowe informacje o jakości gleby możemy uzyskać sami, dzięki obserwacji jej powierzchni i wykonaniu kilku testów.
Do najważniejszych parametrów decydujących o żyzności gleby należą: zawartość próchnicy, struktura, właściwości sorpcyjne, odczyn, stosunki wodno-powietrzne i cieplne oraz aktywność biologiczna.

Obserwacja powierzchni i roślinności

Przyglądanie się powierzchni gleby w różnych warunkach pogodowych wiele o niej mówi. Jeżeli po obfitym deszczu woda szybko wsiąka w glebę, podczas suszy nie tworzy się skorupa, a widoczne są oznaki bytowania dżdżownic, możemy być pewni, że mamy do czynienia z dobrej jakości podłożem, o korzystnej strukturze.
W diagnostyce jakości gleby bardzo ważna jest jej barwa, ściśle powiązana z właściwościami fizycznymi i chemicznymi. Wpływa ona też na bilans cieplny: te ciemniejsze pochłaniają więcej ciepła niż jasne, dzięki czemu wiosną szybciej się aktywizują. Im ciemniejsza gleba tym więcej zawiera próchnicy. Najmniej żyzne są gleby piaszczyste.
Najważniejszym parametrem decydującym o żyzności gleby jest zawartość próchnicy, której w żadnej glebie nigdy nie jest za dużo. Powstaje ona z wnoszonej do gleby materii organicznej, a jej cennym źródłem jest kompost.

Odczyn gleby ma znaczenie


Gleby kwaśne i bardzo kwaśne stanowią w Polsce ponad połowę powierzchni gruntów. Czynniki pogodowe (głównie deszcz) wpływają na wymywanie z gleby wapnia i magnezu, co wpływa bezpośrednio na zmianę jej odczynu. Dlatego należy stale monitorować zakwaszenie gleby (testery pH dostępne już od 50 zł) i stosować właściwe nawożenie.

Analiza gleby


Aby uzyskać bardziej szczegółowe i konkretne dane o rodzaju gleby i jej parametrach można pobrać próbki gleby i zlecić wykonanie jej analizy, w okręgowej stacji chemiczno – rolniczej lub ośrodku doradztwa rolniczego.
Dlaczego warto wiedzieć?
Bo najczęstszym błędem jest źle dobrane nawożenie – pod względem ilości jak i rodzaju nawozów. Mając precyzyjną analizę, możemy dobrać optymalny sposób poprawienia jakości gleby, aby rośliny w naszym ogrodzie mogły bujnie rosnąć. Konkretna wiedza o rodzaju gleby, pozwala także najtrafniej dobrać gatunki roślin, które zamierzamy posadzić.