Przydomowy kompostownik

Kompostowanie staje się coraz bardziej popularną metodą utylizacji odpadów organicznych, powstających w ogrodach. Jest to proces naturalnego rozkładu materii organicznej, pod wpływem działania mikroorganizmów, zachodzący w warunkach tlenowych.

Powstający w efekcie tych przemian kompost to wyjątkowo wartościowy nawóz organiczny, bogaty w próchnicę oraz makro- i mikroelementy.

O czym należy pamiętać przy tworzeniu kompostownika?

 • powinien być ustawiony w miejscu zacienionym i osłoniętym od wiatru
 • dolna, ok. 20 – centymetrowa warstwa (drenażowa) powinna się składać z grubszych, połamanych gałązek, co będzie ułatwiać cyrkulację powietrza
 • kolejną warstwę tworzymy z ziemi ogrodowej
 • następne warstwy to odpadki, które przekładamy kolejnymi warstwami ziemi
 • masę kompostową należy systematycznie mieszać i zwilżać wodą
 • po upływie 10 – 12 miesięcy powstanie kompost, który można wykorzystywać jako naturalny nawóz

Zalety kompostowania

 • jednoczesna utylizacja kilku rodzajów odpadów organicznych
 • pozyskanie pełnowartościowego nawozu o walorach zbliżonych do obornika
 • oszczędność ekonomiczna (kompost uzyskany we własnym zakresie jest praktycznie darmowy)
 • kompostowanie prowadzi do zmniejszenia ogólnej ilości odpadów o 30 – 50%

Odpady nadające się na kompost:

 • resztki roślinne takie jak: ścięta trawa, liście z drzew i krzewów, ścięte gałęzie i pędy, darń, zwiędłe kwiaty, chwasty
 • obierki owoców i warzyw, skorupki jajek, fusy z herbaty i kawy
 • zużyte podłoża i ziemie organiczne, słoma, siano, trociny

Odpady nie nadające się na kompost:

 • zepsuta żywność, mięso, kości, resztki jedzenia, skórki cytrusów, produkty mleczne, odchody zwierzęce, kamienie, szkło, metal, zanieczyszczona ziemia

Wszystkie rośliny uprawiane w ogrodzie wykorzystują zawarte w glebie składniki pokarmowe. Cała materia organiczna wytworzona na terenie ogrodu, podczas wzrostu pobiera z gleby biopierwiastki zubożając tym samym środowisko glebowe. Nawożenie kompostem umożliwia rekompensatę zaczerpniętych z gleby składników.