Oczko wodne często stanowi centralny punkt ogrodu i jest jego najefektowniejszą ozdobą. Cieszy nie tylko nasze oko, ale także jest powodem do dumy, kiedy podziwiają je zaproszeni goście. Aby cały czas utrzymywało się w dobrej kondycji, należy otoczyć je troską i regularnie o nie dbać.

Najważniejsze zasady pielęgnacji oczka wodnego:

  1. Zapobieganie kwitnieniu wody, czyli rozwojowi glonów planktonowych. Rośliny te lubią słońce, ciepło i stojącą wodę. Dlatego warto ją natleniać i schładzać stosując kaskady i małe fontanny. Co najmniej ⅓ powierzchni oczka powinna znajdować się w cieniu. Można także stosować ekologiczne preparaty antyglonowe. Należy przy tym pamiętać, aby nie szkodziły florze i faunie. Jeśli woda w oczku wodnym szybko staje się mętna i zielonkawa, niezbędne mogą okazać się filtry i lampy UV ograniczające rozrost glonów.
  2. Systematyczne zbieranie zanieczyszczeń z powierzchni wody. Ważne jest też, aby regularnie usuwać z oczka nadmiernie rozrastające się rośliny podwodne oraz o pływających liściach. Ograniczać należy także zbytnio rozrosłe rośliny ze strefy brzegowej oraz martwe, chore i suche pędy.
  3. W oczku wodnym na skutek parowania, ubywa wody. Dlatego trzeba pamiętać o jej uzupełnianiu. Takie dolewanie dodatkowo korzystnie wpływa na kondycję oczka – obniża się temperatura wody, poprawia natlenienie.

Oczko wodne jest EKO!

Wychodząc naprzeciw bioróżnorodności, warto pomyśleć o organizacji oczka wodnego w taki sposób, aby było nie tylko atrakcyjne dla naszego oka, ale także przyjazne dla zwierząt.

Zbiorniki wodne w ogrodzie powodują bardzo pozytywne zmiany pod względem przyrodniczym – tworzą nisze ekologiczne i środowisko życia dla drobnej fauny podwodnej, są miejscem bytowania płazów: żab, ropuch i kumaków, a także przestrzenią, gdzie mogą odpocząć ptaki i owady. Oczko wodne to także wodopój, dla pożytecznych i mile widzianych w ogrodzie gości, takich jak jeże czy nietoperze.

Aby zwierzęta chętnie korzystały z naszego oczka wodnego, warto przy okazji dekorowania, wyposażyć je w sporą ilość kamieni, otoczaków i głazów, z których będą mogły bezpiecznie sięgnąć do wody lub wyjść z niej na powierzchnię. Różnorodne, dobrze utrzymane i bezpieczne oczko wodne, stwarza okazję do naocznego poznawania świata flory i fauny, stając się doskonałym elementem edukacji przyrodniczej dla najmłodszych. Trudno o ciekawszą lekcję biologii!